Dystrofie – Symptomen en Behandeling

Dystrofie is een vervelende en vaak ook onbegrepen aandoening waarbij er zeer ernstige pijnklachten kunnen ontstaan aan armen of benen. De aandoening kan soms zo erg worden dat het lichaamsdeel dat getroffen wordt volledig koud aan voelt en bijna niet meer bewogen kan worden. Maar hoe ontstaat het eigenlijk? Wat zijn de symptomen van deze aandoening en welke behandelingsmogelijkheden zijn er? In dit artikel vertellen we je alles over de ziekte en de behandeling ervan!

Dystrofiebehandelingen2Hoe ontstaat het?

Hoewel we erg ver zijn in de medische wetenschap, weet men nog steeds niet precies hoe dystrofie ontstaat. Vast staat in ieder geval dat er op een bepaalde plaats in het lichaam(meestal in een been of arm) een storing plaats vindt bij de bloeding en de stofwisseling. Hierdoor ontstaat er hevige pijn in dit lichaamsdeel. Overigens komt de aandoening in verreweg de meeste gevallen voor na een breuk of kneuzing van het desbetreffende lichaamsdeel. Ook na een operatie kan de ziekte ontstaan. Het zenuwstelsel wordt hevig ontregeld tijdens de ziekte. Omdat dit zenuwstelsel helemaal zelfstandig opereert, kunnen we daar als mensen geen invloed op uitoefenen.

Symptomen

Zoals elke aandoening, heeft dystrofie enkele typische symptomen die kenmerkend zijn voor deze ziekte. Verreweg het allerbelangrijkste symptoom is de pijn die ontstaat. De aandoening kan op diverse manieren pijn veroorzaken. Zo kan de pijn optreden bij aanraking van het lichaamsdeel, waarbij het lijkt of de pijn aan de buitenkant zit. In andere gevallen kan de pijn veel meer van binnen zitten en aanvoelen als zenuwpijn. De pijn kan enorm heftig worden, waardoor normaal functioneren in de maatschappij eigenlijk onmogelijk wordt.

Pijn is echter lang niet het enige kenmerk van de ziekte. Zo zien we vaak dat het getroffen lichaamsdeel opzwelt en dat de huidskleur verandert naar een paars/blauwe kleur. Daarnaast worden er vaak behoorlijke temperatuurverschillen gemeten in het lichaamsdeel waar de aandoening voorkomt. Binnen korte tijd kan een arm of been van ijskoud naar gloeiend warm veranderen. Door de pijn wordt bewegen vaak erg moeilijk. De pijn kan overigens in veel groter gebied voorkomen dan waar het oorspronkelijk vandaan komt. Dit wordt ook wel diffuse pijn genoemd. Deze pijn is zeer heftig en wordt vaak als brandend ervaren.

De symptomen die we tot nog toe hebben opgenoemd, worden het meest ervaren bij de ziekte. Uit onderzoek is ook bekend geworden dat deze symptomen kunnen verergeren nadat de patiënt zich heeft ingespannen. Hierdoor kan de pijn soms ondraaglijke vormen aannemen. Het is dus verstandig om uit te kijken met inspanning van het lichaamsdeel dat getroffen is. Er zijn echter nog andere symptomen van dystrofie, die we hieronder kort zullen opsommen:

• Overmatig zweten
• Veranderende haargroei
• Veranderende nagelgroei
• Gevoeligheid voor prikkels
• Sterk afnemen van spierkracht
• Zwellingen en zweertjes

Behandeling

Wanneer de diagnose is gesteld, kan er gewerkt gaan worden aan een behandelplan. Omdat er tot op heden nog geen exacte oorzaak van de aandoening is gevonden, is het lastig om over te gaan tot een effectieve behandeling. Er zijn dan ook verschillende behandelingen mogelijk en vaak wordt er per individueel geval bekeken welke behandeling het meest doeltreffend is. Hierbij spelen specifieke klachten en symptomen van de patiënt uiteraard een zeer belangrijke rol. Overigens is het belangrijk om dystrofie snel te behandelen om dat op deze manier zeer ernstige complicaties zoals blijvende verlamming kunnen worden voorkomen.

DystrofiebehandelingenQua medicatie zijn er diverse mogelijkheden. Allereerst worden er natuurlijk pijnstillers voorgeschreven tegen de soms hevige pijn die kan ontstaan. Daarnaast zijn er medicijnen die invloed hebben op de bloedvaten of die zorgen voor een betere doorbloeding. Hierdoor kunnen de klachten van dystrofie sterk verminderen. Er zijn echter ook andere manieren van behandelen. Zo kunnen bepaalde zenuwen in ons zenuwstelsel worden verdoofd door een verdovingsmiddel in te spuiten. Dit heeft tot gevolg dat de zenuw geen signalen meer doorgeeft, waardoor er enkele dagen geen pijn wordt ervaren.

Tot slot komen patiënten vaak onder behandeling bij een ergotherapeut en/of een fysiotherapeut. In overleg wordt er een uitgebreid behandelplan opgesteld dat op de lange termijn zeker effect kan hebben. Overigens geldt in alle gevallen dat rust zeer belangrijk is. Probeer het getroffen lidmaat zoveel mogelijk te ontlasten en verdeel activiteiten over de hele dag.

Deel dit opShare on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on LinkedInPin on PinterestEmail this to someoneBuffer this page